Życie w USA

Oceny i średnia w amerykańskiej szkole

Jednym z kluczowych elementów systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych jest unikalny system oceniania, który często wprowadza w zakłopotanie nie tylko uczniów, ale też rodziców zaczynających swoje życie w USA. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tego systemu.

Podstawą amerykańskiego systemu oceniania są oceny literowe, z których każda reprezentuje inny poziom osiągnięć akademickich.

A (90-100): Excellent
B (80-89): Good
C (70-79): Satisfactory
D (60-69): Passing, but below average
F (0-59): Failing

Ciekawostka: dlaczego pominięto literę E? M.in. dlatego, że łatwo zrozumieć, że F oznacza FAILED, czyli NIEZALICZONE, natomiast E mogłoby się mylić z EXCELLENT, czyli DOSKONALE.

W USA również ważna jest średnia ocen, tzw. GPA (Grade Point Average). Jest to średnia ważona w skali 4.0, gdzie każdej ocenie literowej przypisuje się odpowiednią wartość numeryczną.

A = 4.0
B = 3.0
C = 2.0
D = 1.0
F = 0.0

Na przykład, jeśli uczeń zdobywa “A”, jego GPA wzrasta o 4.0. “A” w klasach na wyższym poziomie lub np. na kursach AP (kursach zaawansowanych) może być ważone jako 4.5 lub 5.0.

Wysokie GPA jest ważne, szczególnie jak się aplikuje na studia. Wiele uniwersytetów uznaje GPA jako kluczowy czynnik w procesie rekrutacji. Jeśli ktoś ma wysokie GPA może mu to też otworzyć drzwi do stypendiów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *