dzień św. patryka

Życie w USA

Dzień Św. Patryka

Dzisiaj w USA obchodzimy Dzień św. Patryka, patrona Irlandii (po angielsku St. Patrick’s Day). Dzień ten obchodzony jest co roku 17 marca. Początkowo było to religijne święto upamiętniające przybycie chrześcijaństwa do Irlandii, a potem przekształciło się w globalne święto kultury, dziedzictwa i tożsamości irlandzkiej.