Podróże

System autostrad w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone posiadają jeden z najdłuższych systemów autostrad na świecie. Interstate Highway System składa się z ok. 47 000 mil (około 75 000 kilometrów) dróg szybkiego ruchu, obejmujących praktycznie cały kraj.

System autostrad został zapoczątkowany w 1956 roku, gdy prezydent Dwight D. Eisenhower podpisał ustawę o autostradach międzystanowych. Jego inspiracją była podróż, jaką odbył jako dowódca wojskowy podczas II wojny światowej w Niemczech, gdzie zauważył skuteczność niemieckich autostrad. Ostateczny plan zakładał utworzenie spójnej sieci dróg, ułatwiającej transport oraz ewakuację w przypadku katastrof czy konfliktów.

Dzięki temu systemowi podróżowanie po Stanach Zjednoczonych stało się znacznie bardziej dostępne i efektywne. System ten łączy różne regiony kraju, umożliwiając zarówno krótkie, lokalne jak i długodystansowe podróże. Autostrady odgrywają kluczową rolę w mobilności mieszkańców i gospodarki kraju.

Najdłuższą autostradą w USA jest I-90. Przebiega ona przez 13 stanów i ma długość ok. 3,020 mil (ok. 4,800 km). Łączy Ocean Atlantycki (w Bostonie w stanie Massachusetts) z Pacyfikiem w Seattle w stanie Waszyngton. Przejechanie jej zajmuje ok. 50 godzin i 20 minut.

Autostradą z największą liczbą pasów ruchu jest autostrada Katy (I-10) w Huston w Teksasie, która na pewnych odcinkach ma nawet 26 pasów ruchu!

Ciekawa jest również numeracja autostrad. Autostrady o numerach nieparzystych zazwyczaj biegną z północy na południe, przy czym niższe numery znajdują się na zachodzie, a wyższe na wschodzie. Autostrady o numerach parzystych zazwyczaj biegną z zachodu na wschód, z niższymi numerami na południu i wyższymi na północy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *